Sunday 3 May 2015

स्वागत!

आवडीनं वाचणाऱ्या
सगळ्यांना
'खिडकी'तून डोकावून
पाहण्यासाठी आमंत्रण
आणि
 मनापासून स्वागत!

No comments:

Post a Comment

एक दिवाळी अंक, एक लेखक, एक अर्धशतक...

  ‘आवाज’ आणि दिवाळी ह्यांचं जवळचं नातं आहे. हा फटाक्यांचा आवाज नाही. ‘आवाऽऽज कुणाऽऽचा?’, ह्या प्रश्नाचं उत्तर ‘पाटकरांचा!’ हेच असणार!! ‘आवा...