Sunday, 10 May 2015

शप्पथ! अगदी खरं खरं,
एकदम प्रामाणिकपणे सांगतो,
आज `वर्ल्ड अॉनेस्टी डे` आहे,
हे मला माहीतच नव्हतं!

No comments:

Post a Comment

'हिंडता फिरता' अध्यक्ष उदगीरला लाभता

  'करून दाखवले!', असं काही कौतिकराव ठाले पाटील ह्यांनी कधी बोलून दाखवलं नाही. पण एखादी गोष्ट बोलून दाखवल्यावर करून दाखवण्याचाच त्या...