Sunday 10 May 2015

च्या मारी... हे इंटरनेट आल्यापासून इतके `डे` बोकाळले आहेत ना! दिनविशेष नाही, असा 365 दिवसांतला एखादा तरी दिवस असेल का?
.
.
.
तसा तो असेलच तर `नथिंग डे` म्हणून साजरा केला पाहिजे!!
----------
`डे`वेडा आम आदमी

No comments:

Post a Comment

एक दिवाळी अंक, एक लेखक, एक अर्धशतक...

  ‘आवाज’ आणि दिवाळी ह्यांचं जवळचं नातं आहे. हा फटाक्यांचा आवाज नाही. ‘आवाऽऽज कुणाऽऽचा?’, ह्या प्रश्नाचं उत्तर ‘पाटकरांचा!’ हेच असणार!! ‘आवा...