Sunday 3 May 2015

आपण सारे बैल..?प्रत्येकाच्याच गळ्यात दावं अडकवलेलं असतं. काहींचं दिसतं, काहींचं अदृश्य असतं. तर हे दावं जेवढ्या परिघात फिरण्याची मोकळीक देतं, तेवढं तरी फिरलंच पाहिजे. दावं अडकवलंय म्हणून कुरकूर करण्यापेक्षा तसं फिरावं. चौकट लवचीक करायची म्हणजे दुसरं काय असतं? एका मोकळ्या माळावर `बांधलेला` हा बैल डिसेंबरअखेरीस कधी तरी कॅमेऱ्यामध्ये टिपला.


No comments:

Post a Comment

... भेटीत तृप्तता मोठी

शेंगा, माउली आणि पेढे... ह्या समान धागा काय बरं! --------------------------------------------- खरपूस भाजलेल्या भुईमुगाच्या शेंगा. ‘प्रसिद्ध’...