Friday, 1 July 2016

जिssवलगाsss


दाटून येतात ढग काळे।
पांगून, आभाळ मोकळे।
बरसतील कधी या धारा।
अंदाज कुणी सांगील जरा?
आठवडा तरी उलटून गेला आता. पुन्हा पाऊस नाही. आधी तो आलापण हजेरी लावण्यापुरता. गेल्या आठवड्यात कार्यालयात असताना दुपारी पुन्हा गच्च भरलं आभाळ. छायाचित्रकाराला म्हटलं, ‘मार दोन-तीन कोनातून. संध्याकाळी पान लावेपर्यंत येईलच पाऊस. नाही आला तर हाच वापरू.’  त्याला घेऊन कार्यालयाच्या गच्चीवर गेलो. दोन-चार वेगवेगळ्या कोनातून टिपलं ढगांना. तेच हे…आशा लावून निराश करणारे!
No comments:

Post a Comment

'हिंडता फिरता' अध्यक्ष उदगीरला लाभता

  'करून दाखवले!', असं काही कौतिकराव ठाले पाटील ह्यांनी कधी बोलून दाखवलं नाही. पण एखादी गोष्ट बोलून दाखवल्यावर करून दाखवण्याचाच त्या...